develop your own website
Mobirise
Mobirise

POSITIV Business & Style

Tištěný magazín

Magazín POSITIV Business & Style

Magazín POSITIV Business & Style je magazín pro pozitivní vnímání a objektivní pohled na Moravskoslezský kraj. Přehled pozitivních zpráv o podnikatelských, společenských aktivitách a životě v kraji.


Tištěný magazín doplňuje e-verze. V regionu tak vzniká ojedinělý informační a prezentační prostor.

Představujeme vám názory vrcholových manažerů významných firem, ale i významných představitelů veřejné správy.
Přinášíme vám rovněž prezentaci regionů Moravskoslezského kraje, kde se můžete dočíst o destinačním managementu, péči o kulturu a seniory, o dopravě, o středním a vysokém školství v regionu a jejich projektech...

Ediční plán

Aktuální číslo

Zaslání ukázkového výtisku

Požádejte si o zaslání ukázkového výtisku!

Cílová skupina POSITIV Business & Style

Cílovou skupinou jsou lidé s rozhodující pravomocí ve firmách a institucích. Zájemci o informace o podnikání, investicích a společenském životě v Moravskoslezském kraji.

Moravskoslezský kraj

• manažeři českých a nadnárodních firem
• vedení kraje
• starostové a primátoři
• představitelé svazků obcí euroregionů
• akademická veřejnost
• představitelé kulturních institucí
• členové Hospodářské komory, klastů, svazu průmyslu a zájmových sdružení

Česká republika

• členové vlády ČR
• poslanci a senátoři
• představitelé ambasád sídlících v ČR
• CzechInvest
• CzechTrade
• členové Association for Forerign Investment
• investoři, developeři, banky
• zájmové svazy a asociace
• členové hospodářských komor a svazu průmyslu
• mezinárodní obchodní komory

www.maxpositiv.cz

Kontakty

Ing. Aleš Vítek

Šéfredaktor
Adresa: Okružní 19,  638 00 Brno
Email: vitek@maxpositiv.cz
Mobil.: +420 604 210 051

Bc. Josef Nudera

Obchodní oddělení
Adresa: Brandlova 9, 702 00 Ostrava
Email: nudera@maxpositiv.cz
Mobil: +420 602 578 735

Ing. Šárka Vavrečková

Redakce
Adresa: Brandlova 9, 702 00 Ostrava
Email: vavreckova@maxpositiv.cz
Mobil: +420 601 383 092

Adresa

Brandlova 1685/9
Ostrava, Česká republika

Kontakty

E-mail: mediamax@ccb.cz
Tel: +420 553 810 130
fax: +420 597 579 159

Základní údaje

IČ: 60794429
DIČ: CZ60794429
Zápis u KS v Ostravě  C 12124